00 / 00
|

Misija i vizija

Misija: Obezbjeđivanje potrošača zdravim, ukusnim i hranjivim proizvodima u cilju podizanja nivoa svijesti o neophodnosti zdravog i izbalansiranog načina ishrane.

Vizija: Ekspanzija u kompaniju sa snažnim i priznatim regionalnim brendovima, a koju pokreću potrebe i želje potrošača, prije svega kvalitetna ishrana i zdrav način života. Imajući u vidu da je danas u svjetu najvažniji tržišni faktor kao glavno oružje konkurentnosti sa trajnim i rastućim trendom, organizacija Mlijekoprodukt d.o.o., koje je registrovano za otkup i dovoz sirovog mlijeka, proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda i distribuciju gotovih proizvoda ima za cilj kontinuirano uspostavljanje marketinške strategije koja zahtjeva stalno unapređenje kvaliteta poslovanja unutar cijele organizacije i ostvarenje svjetske klase kvaliteta.
Osnovni stavovi kvaliteta i bezbjednosti hrane, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu ogledaju se u slijedećem :

• Kvalitet, higijena i bezbjednost za upotrebu proizvoda od mlijeka, uz istovremeno snižavanje troškova poslovanja i povećanje produktivnosti i profitabilnosti, predstavljaju poslovni prioritet u svim našim aktivnostima.
• Kvalitet proizvoda i njihova bezbjednost za upotrebu omogućeni su adekvatnom primjenom zahtjeva, važećih propisa i EU regulativa, kao i međusobno definisanim zahtjevima svih ostalih naših korisnika i zainteresovanih strana u vezi sa aspektima životne sredine.
• Stalno unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, sistema upravljanja bezbjednošću hrane, sistema upravljanja zaštitom životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu je zadatak i odgovornost direktora i menadžera svih sektora, što se ogleda kroz promjenu filozofije rukovodstva ka unapređenju kvaliteta poslovnih procesa i stvaranju skladnog poslovnog sistema,a koji odgovara svrsi i kontekstu organizacije.
• Odgovornost za kreiranje, pravovremenu primjenu i obezbjeđenje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, obezbjeđenja zaštite životne sredine i zaštite zdravlja bezbjednosti na radu pripada svakoj funkciji u organizacij, organizacionoj cjelini i pojedincu za poslove koje obavlja bez mogućnosti prenošenja na nekog drugog.
• Utvrđivanje rizika i prilika u svom poslovanju, planiranje mjera koje se odnose na rizike i prilike, integrisanje tih mjera u sve poslovne procese i njihovo vrednovanje.
• U poslovnim odnosima orijentiše se na partnere koji imaju uvedene sisteme upravljanja: kvalitetom, bezbijednosti hranom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu i dosledno ih primjenjuju pri realizaciji svojih procesa, a u cilju obezbjeđenja sirovina, materijala i usluga koje su najvišeg kvaliteta, a sa najmanjim negativnim uticajem na životnu sredinu.
• Unapređuje i razvija farme podizanjem znanja kod farmera u cilju obezbjeđenja dovoljnih količina sirovog mlijeka,čiji kvalitet i bezbjednost trebaju da zadovolje najviše svjetske standarde.
• Stalno radi na osposobljavanju zaposlenih na svim nivoima, na povećanju njihove svijesti o odgovornosti, značaju i uticaju njihovih aktivnosti na bezbjednost proizvoda i životnu sredinu, kao i na njihovu motivaciju na uspješan,bezbjedan i efikasan rad.
• Rukovodstvo i svi zaposleni se ponašaju u skladu sa osnovnim etičkim princima, razvijaju klimu saradnje, povjerenja i pripadnosti preduzeću Mlijekoprodukt d.o.o. koja se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranju poslovnih procesa, vođenju računa o zajedničkim ciljevima, potrebama i interesima, što omogućuje aktiviranje svih stvaralačkih potencijala.
• Zaštita prirodne okoline u kojoj radimo i očuvanje resursa na najbolji mogući način, a u skladu sa zakonskim regulativama. Uvedeni sistemi kvaliteta i bezbijednosti hrane (prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, zahtjevima HACCP principa, IFS Food standarda –verzija 6, april 2014. i HALAL standarda BAS 1049:2010), zatim zahtjevima standarda ISO 14001:2015 i OHSAS 18001: 2007, u našoj organizaciji predstavljaju osnovu za razvoj i novo sredstvo na putu do upravljanja totalnim kvalitetom, bezbjednošću hrane, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, kao procesima opšteg napretka.

Nazad
|
01 / 02

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Informacije o proizvodu
Proizvod i opis
Pakovanje/SKU
mlečna mast
Rok trajanja i uslovi čuvanja
Transportno pakovanje
Proteini
Ugljeni hidrati
Energetska vrednost
Balans+ jogurt
TTOSO 1kg
1g
25 dana
12 komada
3,2g
5,2g
192kJ/46kcal