Standardi kvaliteta

Prateći savremene trendove, sa najmodernijom opremom, Mlijekoprodukt nastoji da zadovolji najviše kriterijume kvaliteta proizvodnog asortimana koji su lako prepoznatljivi na tržištu.

Obezbjeđenje kvaliteta i bezbjednosti u cjelokupnom lancu od primarne proizvodnje do gotovog proizvoda postiže se:

 • kontrolisanim upravljanjem svim procesima koji utiču na bezbjednost hrane i specificiran kvalitet proizvoda
 • laboratorijskim ispitivanjima pomoću najsavremenijih aparata od strane kompetentnih stručnih kadrova koji se bave mikrobiološkim, hemijskim i senzornim ispitivanjima.

U cilju obezbijeđenja kontinuiranog kvaliteta i bezbijednosti naših proizvoda svakodnevno se radi kontrola :

 • ulaznih materijala za pakovanje i sirovine
 • proizvodnog procesa
 • poluproizvoda i gotovih proizvoda

Veliki značaj  pridajemo  konstantnom podizanju nivoa svijesti i znanja svih zaposlenih

Da bi se postigao odgovarajući kvalitet proizvoda, neophodno je da se tokom čitavog procesa proizvodnje – počev od primarne proizvodnje sirovog mlijeka, preko transporta sirovog mlijeka  sa farmi, pa sve do krajnjeg potrošača, primjene odgovarajuće senzorne, hemijske i mikrobiološke analize.

Analize koje obuhvataju prijemnu kontrolu sirovog mlijeka su:

Prateći savremene trendove, sa najmodernijom opremom, Mlijekoprodukt nastoji da zadovolji najviše kriterijume kvaliteta proizvodnog asortimana koji su lako prepoznatljivi na tržištu.

Obezbjeđenje kvaliteta i bezbjednosti u cjelokupnom lancu od primarne proizvodnje do gotovog proizvoda postiže se:

 • kontrolisanim upravljanjem svim procesima koji utiču na bezbjednost hrane i specificiran kvalitet proizvoda
 • laboratorijskim ispitivanjima pomoću najsavremenijih aparata od strane kompetentnih stručnih kadrova koji se bave mikrobiološkim, hemijskim i senzornim ispitivanjima.

U cilju obezbijeđenja kontinuiranog kvaliteta i bezbijednosti naših proizvoda svakodnevno se radi kontrola :

 • ulaznih materijala za pakovanje i sirovine
 • proizvodnog procesa
 • poluproizvoda i gotovih proizvoda

Veliki značaj  pridajemo  konstantnom podizanju nivoa svijesti i znanja svih zaposlenih

Da bi se postigao odgovarajući kvalitet proizvoda, neophodno je da se tokom čitavog procesa proizvodnje – počev od primarne proizvodnje sirovog mlijeka, preko transporta sirovog mlijeka  sa farmi, pa sve do krajnjeg potrošača, primjene odgovarajuće senzorne, hemijske i mikrobiološke analize.

Analize koje obuhvataju prijemnu kontrolu sirovog mlijeka su:

 • Temperatura – kao jedan od najbitnijih faktora za spriječavanje daljeg razvoja mikroorganizama u mlijeku
 • Prisustvo antibiotika kao bitan faktor kvaliteta procesa proizvodnje, koja je ujedno i kritična kontrolna tačka na prijemu, jedan od bitnih elemenata koji utiče na zdravlje konzumenata
 • Sadržaj mliječne masti, proteina, bezmasne suve materije  koji čine osnovni sastav mlijeka
 • Kiselost mlijeka, kao i  stabilnost proteina koji se lako ispituje alkoholnom probom

Nakon skladištenja sirovog mlijeka  u termoizolovanim tankovima, pristupa se termičkoj obradi - pasterizaciji mlijeka koja ima za cilj uništenje svih patogenih mikroorganizama u mlijeku, kao i redukcija mikroorganizama na 99,5%. Fosfataza testom se ispituje da li je postupak pasterizacije uspješno izveden. Poštujući propisane planove kontrolisanja i ispitivanja, koji obuhvataju prijemnu, procesnu i završnu kontrolu, sektor obezbjeđenja kvaliteta svakodnevno ima uvid  u kvalitet gotovog proizvoda koji izlazi na tržište. I pored ovakve rigorozne kontrole, gotov proizvod se svakodnevno ispituje i u ovlašćenoj eksternoj laboratoriji, a naš rad prati i veterinarska inspekcija.

Za svaku isporuku naših proizvoda garantujemo kupcu, a time i krajnjem potrošaču, da su naši proizvodi zdravstveno ispravni.

ifs             tuv