Imlek mljekare u regionu

mapa centara

Mapa regionalnih distributivnih centara

BOSNA I HERCEGOVINA

MLIJEKOPRODUKT d.o.o
Vrioci bb
79240 Kozarska Dubica
T/F: +387 52 448 244
E-mail: info@mlijekoprodukt.com

CRNA GORA

IMLEK BOKA d.o.o.
Zelenika bb
85340 Herceg-Novi
T/F: +382 31 678 346
E-mail: office@imlekboka.com

SRBIJA

A.D. IMLEK BEOGRAD
Industrijsko naselje bb
11213 Padinska Skela
T: +381 11 3772 473
F: +381 11 3714 515
E-mail: info@imlek.rs

MAKEDONIJA

Mlekara AD Bitola
Gjurcin Naumov Pljakot 1
7000 Bitola, R. Makedonija
T.  +389 47 226 380
F.  +389 47 237 073
E-mail: info@imb.com.mk